33 år i bransjen!
Sterk- og svakstrømsanlegg
Internkontroll
Energiøkonomisering
Styringssystemer
Alarmsystemer
 
Søk
 
 
 
 

Velkommen til Hauge Elektro

TJENESTER:

LADEANLEGG ELBILDER
 
SOLCELLEANLEGG
 
BELYSNING
 
SVAKSTRØM
 
STERKSTRØM
 
ENERGIØKONOMISERING
 
VARME
 
ALARMSYSTEMER
 
INTERNKONTROLL
 
STYRINGSYSTEMER
 
PRIVATE BOLIGER