Termografi av elektriske anlegg utføres ved bruk av et varmesøkende kamera. På denne måten avdekkes varmgang, eller store variasjoner i temperatur på elektriske komponenter og utstyr.

Få billigere forsikring med termografi

Dette er noe eiendomsforvaltere, myndighetene og forsikringsselskapene har sett verdien av. Forsikringsselskaper gir ofte rabatter dersom du har avtale med sertifisert firma om termografi av ditt elektriske anlegg, gjerne i kombinasjon med el-kontroll eller internkontroll.

Termografi med sertifisert kontrollør

Hos oss utføres termografi av sertifisert kontrollør i henhold til NEK 405-1. Ofte utføres termografi i forbindelse med el-kontroll av hele det elektriske anlegget, men det kan også utføres alene.

Bestill termografering

Vi bistår deg med termografi av det elektriske anlegget, og om behov kan vi også ta en full el-kontroll.