Total underentreprise

For å sikre byggets optimal funksjon er god planlegging og koordinering avgjørende. Vi vet viktigheten av samhandling mellom alle involverte i byggeprosessen - fra idé og prosjekteringsfase til selve gjennomføringen, funksjonstesting og endelig overlevering.

Lover og forskrifter, samt skjerpede krav til energieffektivitet, setter krav og forventninger til en byggeprosess. Våre elektrikere besitter høy faglig kompetanse og evne til helhetstenkning. Dette gir kostnads- og energieffektive løsninger for et sikkert og velfungerende bygg.

 

 

Våre erfarne prosjektledere og elektrikere hjelper deg med å finne løsninger for nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg.