Multifunksjonslokale i Nydalen
BelysningInstallasjonNæring

Multifunksjonslokale i Nydalen

En belysning av felles kantine- og møtelokaler ut over det vanlige

    For kunde i Nydalen fikk vi forespørsel om å belyse et fellesareal som både benyttes som kantine og møtelokaler. Inspirasjonen er hentet fra teaterbelysning og ble montert på denne måten på grunn av ekstrem takhøyde.