Høyskolen Kristiania
Installasjon

Høyskolen Kristiania

Elektroinstallasjon for gamle Westerdahls i Christian Kroghs gate 32

    Hauge Elektro har levert elektroinstallasjon i undervisningsbygg med bruttoareal på 11 300 kvadratmeter